Beleenbank Pandhuys Joure

Snel en discreet contant geld lenen

Beleenbank Pandhuys Joure is een pandhuis in de zin van artikel 7:131 lid a BW, staatsblad 2013, nummer 350. Bij Pandhuys Joure kan iedereen die 18 jaar en ouder is geld lenen op een onderpand.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief:
Naam:
E-mailadres:


Bezoekadres: Postadres:
Polderboskdyk 13a
8501 ZJ  Joure
T: 0513 46 81 18
E: info@pandhuys.nl
Postbus 17
8500 AA  Joure
 

Begripsbepalingen

Beleensom: Bedrag dat men ontvangt voor een in pand gegeven roerende zaak.
Belening: De afgifte van geld tegen het in ontvangstnemen van een roerende zaak.
Beleningsregister: De geautomatiseerde gegevensverzameling, zoals vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
Lossing: Teruggeven van de roerende zaak tegen betaling van de beleensom en hetgeen terzake van de belening verschuldigd is.
Lossingsregister: De geautomatiseerde gegevensverzameling, zoals vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
Pand: De in onderpand gegeven roerende zaak.
Pandbewijs: Een afdruk van gegevens, zoals omschreven in artikel 8 van de algemene voorwaarden, die in de geautomatiseerde beleningsadministratie zijn opgenomen.
Pandgever: De natuurlijke persoon die een pand inbrengt.
Sloopgoud: Het goud dat wordt omgesloten daar het onverkoopbaar is.
Beleentermijn: De looptijd van de lening.
Verstaan: Het niet gelost zijn van een pand.

Terug naar de homepage »