Beleenbank Pandhuys Joure

Snel en discreet contant geld lenen

Beleenbank Pandhuys Joure is een pandhuis in de zin van artikel 7:131 lid a BW, staatsblad 2013, nummer 350. Bij Pandhuys Joure kan iedereen die 18 jaar en ouder is geld lenen op een onderpand.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief:
Naam:
E-mailadres:


Bezoekadres: Postadres:
Polderboskdyk 13a
8501 ZJ  Joure
T: 0513 46 81 18
E: info@pandhuys.nl
Postbus 17
8500 AA  Joure
 

Voorwaarden

Elke belening sluiten wij af voor een minimale/maximale periode, zie artikel 4.3 van de raamovereenkomst. Deze termijn gaat in op de datum van lening. Gedurende deze periode kunt u op ieder moment besluiten uw artikelen weer op te halen tegen overlegging van het betreffende pandbewijs.

Na betaling van de beleensom en de intussen verschuldigd geworden beleenkosten (rente) ontvangt u het betreffende onderpand retour binnen een maximale termijn van 6 maanden.

Na de maximale staantijd van zes maanden kunt u de belening verlengen, met in acht neming van artikel 4.6 van de raamovereenkomst. Dit zogenaamde herbelenen gaat als volgt in z’n werk. U meldt zich met uw pandbewijs bij onze bank en nadat u de tot aan dat moment verschuldigde beleningskosten(rente) heeft betaald ontvangt u een nieuw pandbewijs dat wederom zes maanden geldig is. Indien u dat wenst kan herbelening zo vaak plaatsvinden als u dat wenst.

Zie onder tarieven voor nader informatie.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Klik hier voor de raamovereenkomst

Terug naar de homepage »