Voorwaarden

Bij Pandhuys in Joure kun je tijdens de openingstijden je edelmetalen voorwerpen inleveren. Je ontvangt dan direct contant geld. Voor het verpanden van je edelmetalen producten heb je geen aankoopbewijs nodig. Het is wel verplicht om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Producten die je bij kunt verkopen of belenen:

  • Platina, gouden en zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen
  • Antieke sier- en gebruiksvoorwerpen van edelmetaal
  • Verzamelmunten of gouden tientjes
  • Horloges van edelmetaal

Eigen taxateur

Onze taxateur kijkt naar de keurtekens, weegt het product, stelt een beleensom of inkoopsom vast van het meegebrachte voorwerp. Bij bijzonder waardevolle antieke voorwerpen schakelen we een expert in.

Het pandbewijs

Als je akkoord bent met het gestelde bedrag, teken je een overeenkomst met daarin de vastgestelde beleensom en de voorwaarden van Pandhuys Joure. Vervolgens ontvang je een pandbewijs en de beleensom in contanten. Let op: het pandbewijs dien je mee te nemen als je de producten weer komt ophalen. Legitimeren is bij zowel het verpanden als het ophalen van je producten verplicht.

Maximaal zes maanden

Elke belening sluiten we voor een minimale en maximale periode af. Zie artikel 4.3 van de raamovereenkomst. De termijn gaat in op de datum van de lening. Je kunt je onderpand op elk momenteel van de leenperiode ophalen. Je legitimatiebewijs en het pandbewijs zijn daarbij verplicht. Een leenperiode duurt standaard maximaal zes maanden. Na de maximale looptijd van zes maanden kun je de belening verlengen. Hierbij neem met je artikel 4.6 van de raamovereenkomst in acht.

Herbelenen

Herbelenen gaat als volgt: je meldt je met je pandbewijs bij Pandhuys Joure. De tot dan opgebouwde rente betaal je, waarna je een nieuw pandbewijs ontvangt. Dat bewijs is opnieuw zes maanden geldig. De rente over belenen bedraagt standaard 2% of 6% per maand en wordt gebaseerd op het aantal dagen van de lening. Een herbelening is zo vaak mogelijk als dat wordt gewenst.

Pagina delen:
Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Contact opnemen