Voorwaarden

Belening

Elke belening sluiten wij af voor een minimale/maximale periode, zie artikel 4.3 van de raamovereenkomst. Deze termijn gaat in op de datum van lening. Gedurende deze periode kun je op ieder moment besluiten je artikelen weer op te halen tegen overlegging van het betreffende pandbewijs.

Maximale termijn

Na betaling van de beleensom en de intussen verschuldigd geworden beleenkosten (rente) ontvang je het betreffende onderpand retour, dit binnen de maximale termijn van 6 maanden.

Optie tot verlengen

Na de maximale staantijd van zes maanden kun je de belening verlengen, met inachtneming van artikel 4.6 van de raamovereenkomst. Dit zogenaamde herbelenen gaat als volgt in z’n werk:

Je meldt je met jouw pandbewijs bij onze bank en nadat je de tot aan dat moment verschuldigde beleningskosten (rente) hebt betaald ontvang je een nieuw pandbewijs dat wederom maximaal zes maanden geldig is.

Bekijk hier onze voorwaarden en overeenkomst

Pagina delen: